Žiadosti o príspevok z rozvojového projektu na zlepšenie vybavenia školskej jedálne poskytujúcej stravovanie žiakom základných a stredných škôl

Žiadosť sa dá podať dvoma spôsobmi a preto si, prosím, dobre prečítajte nasledovné inštrukcie.

Ak je jedáleň

    • pri základnej škole s materskou školou
    • základnej škole
    • špeciálnej základnej škole
    • spojenej škole
    • strednej škole (každého typu)

žiadosť vypĺňa riaditeľ školy prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov na nasledovnom odkaze, časť údajov sa vyplní automaticky (nezáleží na tom, či škola má alebo nemá právnu subjektivitu)

PRIHLÁSIŤ SA

Ak je jedáleň samostatná

žiadosť vypĺňa riaditeľ alebo zriaďovateľ školskej jedálne na nasledovnom odkaze, ručné vypĺňanie údajov

BEZ PRIHLÁSENIA
V prípade otázok sa na nás prosím obráťte na emailovej adrese jedalne@minedu.sk Na začiatku správy prosím uveďte EDUID školy (alebo školskej jedálne) začínajúci číslicou 1.