Logo MINEDU

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zlepšenie vybavenia školskej jedálne poskytujúcej stravovanie žiakom základných a stredných škôl

Identifikačné údaje školskej jedálne:
Identifikačné údaje zriaďovateľa:
Identifikačné údaje školy
(vyplňa sa pre školy s právnou subjektivitou a jedálňou zriadenou pri škole):
Kontaktná osoba
Informácie o počtoch stravníkov jedálne
Aktuálna vybavenosť školskej jedálne
(niektoré zariadenia + stručne popísať ich stav - vek, či je dostatočná kapacita pre potreby jedálne a pod.)
Označte Vašu vybavenosť
Označte Vašu vybavenosť
Označte Vašu vybavenosť
Označte Vašu vybavenosť
Označte Vašu vybavenosť
Označte Vašu vybavenosť
Označte Vašu vybavenosť
Označte Vašu vybavenosť
Označte Vašu vybavenosť
Označte Vašu vybavenosť
Účeľ poskytnutia dotácie
Z poskytnutých finančných prostriedkov plánujeme zaobstarať
Konvektomat
Umývačka riadu
Chladnička
Chladiaci box
Varný kotol
Profesionálny robot
Teplovzdušná rúra
Ohrevný pult
Profesionálna škrabka na zemiaky
Digestor
Iné zariadenie 1
Iné zariadenie 2
Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov a ich potvrdenie.
V
dňa